Norge har fått kritikk av både FNs barnekomité og FNs høykommissær for flyktninger for å sette barnets beste til side i utlendingssaker.

LNU mener at vi kan ikke sette menneskerettighetene til side, eller innføre tilfeldige aldersgrenser som strider imot Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen.


LNU KREVER:

OMSORGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE MELLOM 15 OG 18 ÅR OVERFØRES FRA UDI TIL BARNEVERNET.

OMSORGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE MELLOM 15 OG 18 ÅR OVERFØRES FRA UDI TIL BARNEVERNET.

ALLE UNGE FLYKTNINGERS MENTALE OG FYSISKE HELSE BLIR SYSTEMATISK KARTLAGT VED ANKOMST, OG DE FÅR ADEKVAT OPPFØLGNING. 

ALLE UNGE FLYKTNINGERS MENTALE OG FYSISKE HELSE BLIR SYSTEMATISK KARTLAGT VED ANKOMST, OG DE FÅR ADEKVAT OPPFØLGNING. 

REGJERINGEN MÅ ØREMERKE FRISKE MIDLER TIL INTEGRERINGSARBEID AV, FOR OG MED UNGDOM

REGJERINGEN MÅ ØREMERKE FRISKE MIDLER TIL INTEGRERINGSARBEID AV, FOR OG MED UNGDOM

 

Om denne tjenesten

LNUmatch er ikke et faktisk matchingsverktøy, men vi skulle ønske et slikt verktøy fantes. Under arbeidet med kampanjen prøvde vi å finne suksesshistorier om vellykka integrering og inkludering av unge flyktninger i barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fant noen gode eksempler, men det viste seg å være mye vanskeligere enn vi hadde trodd. Samtidig har vi snakket med mange som jobber med unge flyktninger, organisasjoner og andre fagfolk, som alle syns ideen om et matchingverktøy er veldig god. Dette gav oss enda mer tro på at et slikt verktøy trengs, og at det kunne gjort ting litt lettere.


Unge nyankomne flyktninger er en svært sårbar gruppe, og mange er fortsatt ikke stødige i norsk eller engelsk. På anbefaling fra fagfolk har vi derfor valgt å bruke en skuespiller i filmen hvor vi presentere en ung flyktning som ønsker seg en meningsfull fritid. Vi håper i fremtiden at det finns tusenvis av suksesshistorier, og at unge flyktninger kan bruke et slikt verktøy som en vei inn i organisasjonslivet.

FAKTA OM UNGE PÅ FLUKT:

En flyktning er enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.
— FNs flyktningkonvensjon