FINN EN ORGANISASJON NÆR DEG:

HVER PRIKK PÅ KARTET REPRESENTERER 10 LOKALLAG I NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

FINN EN ORGANISASJON I NÆRHETEN AV DER DU BOR:


BARNE- OG UNGDOMSFRIVILLIGHET I NORGE

En frivillig organisasjon er et fellesskap av personer eller virksomheter som driver frivillig arbeid. Arbeidet skjer uavhengig av staten og uten et mål om å tjene penger.

Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv.