EN KAMPANJE SOM MATCHER FLYKTNINGER OG ORGANISASJONER

Alle barn og unge har rett til blant annet omsorg, helsetjenester og rett til lek og fritid.

Dagens flyktningsituasjon gjør at rettighetene til barn og unge på flukt er under sterkt press.

Sammen kan vi sikre at rettighetene til barn og unge som flykter til Norge innfris.