FINN EN ORGANISASJON NÆR DEG:

Kart.png

HVER PRIKK PÅ KARTET REPRESENTERER 10 LOKALLAG I NORGES Barne- og ungdomsorganisasjoner.

FINN EN ORGANISASJON I NÆRHETEN AV DER DU BOR:

 


ORGANISERT FRITID I NORGE

HVA ER EN FRIVILLIG ORGANISASJON?

En frivillig organisasjon er et fellesskap av personer eller virksomheter som driver frivillig arbeid. Arbeidet skjer uavhengig av staten og uten et mål om å tjene penger.

Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv.

Frivillige organisasjoner er selveiende og styres i henhold til egne vedtekter og statutter.

HVA ER EN BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJON?

I Norge er de fleste aktiviteter for barn og unge utenfor skolen organisert av frivillige. Barne- og ungdomsorganisasjoner er steder der barn og unge kommer sammen for å drive med det de syns er gøy. Organisasjonene styres av barn og unge selv.

HVEM ER LNU?

LNU er en paraplyorganisasjon for 95 norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Det betyr at disse 95 organisasjonene er medlem av LNU, og at vi jobber for barn og unge sine rettigheter i Norge. Til sammen har vi over 500 000 medlemskap.


Fant du ikke din match blant LNU sine organisasjoner?

Det er mange andre fritidstilbud for barn- og unge i Norge. Søk etter ditt lokale idrettslag eller ungdomsklubb på internett!